OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA w programie Czyste Powietrze

Portal Beneficjenta programu “Czyste Powietrze”, to właśnie tam możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi programu, wymogami jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, oraz zarejestrować się i złożyć wniosek

Poniżej linki dla mieszkańców województwa

podkarpackiego:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 

lubelskiego:

http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

 

świętokrzyskiego:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

 

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

portfel 1. Zdobądź wiedzę Zapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
portfel 2. Zbadaj potrzeby budynku Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwziecia.
portfel 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie Pamietaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzajace dochód).
portfel 4. Po złożeniu wniosku Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
portfel 5. Podpisz umowę o dofinansowanie WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
portfel 6. Złóż wniosek o płatności Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsiewzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
portfel 7. Zakończenie przedsięwzięcia Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałosci (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
portfel 8. Rozliczenie przedsięwzięcia Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.
Komentarze zostały zablokowane.