dofinansowanie

OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA w programie Czyste Powietrze

Portal Beneficjenta programu “Czyste Powietrze”, to właśnie tam możecie Państwo zapoznać się z wytycznymi programu, wymogami jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, oraz zarejestrować się i złożyć wniosek Poniżej linki dla mieszkańców województwa podkarpackiego: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/   lubelskiego: http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html   świętokrzyskiego: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu   OSIEM KROKÓW … (Więcej)

Dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, zgodnie z którym w 2017 roku nie przewiduje się naboru wniosków dotyczących dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych w ramach Osi priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. … (Więcej)